Īstermiņa preču cenas joprojām ir augstas, bet atbalsta trūkums vidējā un ilgtermiņā
Īstermiņā faktori, kas atbalsta preču cenas, joprojām pastāv. No vienas puses, brīvā finansiālā vide turpinājās. No otras puses, piegādes vājās vietas turpina mocīt pasauli. Tomēr vidējā termiņā un ilgtermiņā preču cenas saskaras ar vairākiem ierobežojumiem. Pirmkārt, preču cenas ir pārāk augstas. Otrkārt, piedāvājuma puses ierobežojumi ir pakāpeniski mazināti. Treškārt, monetārā politika Eiropā un ASV ir pakāpeniski normalizējusies. Ceturtkārt, piedāvājuma nodrošināšanas un vietējo preču cenu stabilizācijas efekts ir pakāpeniski atbrīvojies.


Publicēšanas laiks: 20.05.-05.09